บริษัท ไวเซิร์ฟ เทคโนโลยีส์ จำกัด ได้ดำเนินการติดตั้งระบบประตูควบคุมทางเข้า-ออกอัตโนมัติ  จำนวน 4 ช่องทางสำหรับคนปกติ และ 1 ช่องทางสำหรับรถเข็นคนพิการ ควบคุมการเข้า-ออกด้วยเทคโนโลยีบัตร Mifare RFID,  QRCode, Barcode และระบบสแกนใบหน้า  เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส ซึ่งระบบประตูควบคุมทางเข้า-ออกอัตโนมัตินี้ยังได้เชื่อมต่อเข้ากับประตูป้องกันทรัพยากรสูญหาย เมื่อมีการนำทรัพยากรที่ไม่ผ่านการยืมอย่างถูกต้องนำผ่านประตู และประตูเกิดการแจ้งเตือน ระบบจะทำการสั่งให้ประตูควบคุมทางเข้า-ออกอัตโนมัติบล็อกผู้ใช้ ไม่ให้สามารถออกจากหอสมุดได้ จนกว่าเจ้าหน้าที่จะได้ทำการตรวจสอบและปลดล็อกให้