บริษัท ไวเซิร์ฟ เทคโนโลยีส์ จำกัด ได้ดำเนินการติดตั้งระบบประตูป้องกันทรัพยากรสูญหายบริเวณทางเข้า-ออกของห้องสมุด เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการห้องสมุด ช่วยลดงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบกระเป๋าของผู้ใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ได้มีเวลาจัดการบริหารทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆได้มากขึ้นอีกด้วย