Inspiring Library Innovation

+603-5886 0628

BookClean

Home BookClean

BookClean
Introduction

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในปัจจุบันนั้น ไวเซิร์ฟได้มีการพัฒนาอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันการแพร่เชื้อให้กับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดรวมถึงผู้ใช้บริการห้องสมุดด้วยอุปกรณ์ที่ชื่อว่าBOOKCLEAN เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรคซึ่งรับประกันการฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย หรือไวรัสชนิดต่างๆบนปกและในหนังสือได้มากถึง 99.9%

BookClean
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:

ความจุในการใส่หนังสือ 3 เล่ม/ครั้ง

ดีไซน์แบบตั้งโต๊ะเพื่อการพกพาและสามารถย้ายที่ได้ง่าย

ใช้เวลาในการฆ่าเชื้อโรคครั้งละ 30 วินาที

มีเครื่องเป่าเพื่อกำจัดฝุ่นผงละอองในตัวเครื่อง

มีระบบการดูดฝุ่นผงละอองในตัวเครื่อง

BookClean
ประโยชน์ที่ได้รับ

ทำให้ห้องสมุดสะอาดและปลอดภัยในการให้บริการ

ทำให้หนังสือสะอาด และมีความปลอดภัย เมื่อมีการหยิบไปใช้

เจ้าหน้าและผู้ใช้บริการห้องสมุดมีความปลอดภัยด้วย

ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคแบคทีเรียและไวรัสที่อาจเกิดขึ้นได้

BookClean
ผลิตภัณฑ์

BOOKCLEAN

การออกแบบ : สำหรับตั้งโต๊ะ
วิธีการฆ่าเชื้อ : หลอดUV Sterilizing
ความจุหนังสือ : 3เล่ม
เวลาฆ่าเชื้อ : 1นาที (ฆ่าเชื้อ+ดูดฝุ่น)
การใช้พลังงาน : 100-240V, 50-60Hz
มอเตอร์ : มอเตอร์เป่าลม และมอเตอร์ดูดฝุ่น

Slider

Search