บริษัท ไวเซิร์ฟ เทคโนโลยีส์ จำกัด ได้ดำเนินการติดตั้งระบบประตูควบคุมทางเข้า-ออกอัตโนมัติ  จำนวน 2ช่องทางสำหรับคนปกติ ควบคุมการเข้า-ออกด้วยเทคโนโลยีบัตร Mifare RFID,  QRCodeและ Barcode ซึ่งระบบประตูควบคุมทางเข้า-ออกอัตโนมัติได้เชื่อมต่อเข้ากับประตูป้องกันทรัพยากรสูญหายแบบ UHF RFID เมื่อมีการนำทรัพยากรที่ไม่ผ่านการยืมอย่างถูกต้องนำมาผ่านประตูและประตูเกิดการแจ้งเตือน ระบบจะทำการสั่งให้ประตูควบคุมทางเข้า-ออกอัตโนมัติบล็อกผู้ใช้ ไม่ให้สามารถออกจากห้องสมุดได้ จนกว่าเจ้าหน้าที่จะได้ทำการตรวจสอบและปลดล็อกให้