Inspiring Library Innovation

+603-5886 0628

เกี่ยวกับเรา

Home เกี่ยวกับเรา
About Img

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไวเซิร์ฟ เทคโนโลยีส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้น ในปีค.ศ.2008 โดยมีจุดประสงค์เพื่อจัดหาและให้บริการด้านเทคโนโลยีในตลาด โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเราคือหนึ่งในการเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีห้องสมุดชั้นนำในประเทศมาเลเซีย ประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์

ไวเซิร์ฟ ได้มีการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาสู่การพัฒนาระบบห้องสมุด และยังทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้งานกับเทคโนโลยีท เป้าหมายของเราคือการตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยการให้บริการที่โดดเด่นมากกว่าที่ลูกค้าของเราคาดหวังโดยเพิ่มความยืดหยุ่นและความคุ้มค่าที่มากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงการทำงานของระบบเรามีทีมงานที่มีความโดดเด่นด้วยความเชี่ยวชาญด้านการทำงาน ด้านเทคนิค และประสบการณ์ตรง ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าลูกค้าของเราจะได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพมากที่สุด

เรามีความเชี่ยวชาญในด้านระบบความปลอดภัยและป้องกันทรัพยากรสูญหายของห้องสมุดโดยมุ่งเน้นการให้บริการด้านเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมระบบ และในส่วนของสินค้าและบริการ เราได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐเกือบทั้งหมดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในปีที่ผ่านมาหลายหน่วยงานมีความเข้าใจและความต้องการเกี่ยวกับระบบห้องสมุด RFID มีการขยายและเติบโตอย่างรวดเร็ว เราได้มีการขยายผลิตภัณฑ์และบริการโดยการพัฒนาคุณสมบัติที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับลูกค้าเราดำเนินการจัดหาระบบRFID ด้วยตัวของเราเอง โดยรับฟังความต้องการจากบรรณารักษ์ เพื่อต่อยอดในการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถส่งต่อไปยังลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

award

MISSION

พันธกิจเรามุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถของทีมงานในการทำงานอย่างมีจริยะธรรม และมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยีที่หลากหลายให้เหมาะสมกับความต้องการที่แท้จริงแก่ลูกค้าของเรา

award

วิสัยทัศน์

ด้วยแรงบันดาลใจและแรงผลักดัน ทำให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อส่งมอบความคุ้มค่า
ให้แก่ลูกค้าชั้นนำทั่วโลก

award

นโยบายคุณภาพ

• เราจะใส่ใจต่อความต้องการของลูกค้าและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ลูกค้าพอใจ
• เราดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์และพัฒนาเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของเราอย่างต่อเนื่อง
• เราใส่ใจในการทำงานเป็นทีม
• เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจของเราอย่างต่อเนื่อง
• เรามีความมุ่งมั่นที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน

Search