บริษัท ไวเซิร์ฟ เทคโนโลยีส์ จำกัด ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติแบบไฮบริดจ์ (ระบบ UHF RFID + แถบแม่เหล็ก) ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ซอยพระนาง จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องรับคืนหนังสืออัตโนมัติแบบไฮบริดจ์ (ระบบ UHF RFID + แถบแม่เหล็ก) ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ด้วยห้องสมุดทั้ง 2 แห่งเป็นห้องสมุดประชาชน ประชาชนทุกคนสามารถนำบัตรประชาชนมาใช้งานกับระบบของเราเพื่อทำการยืม-คืนได้ สะดวก สบายยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเข้าแถวต่อคิวทำรายการที่เคาน์เตอร์อีกต่อไป